Reglement Wintercompetitie

Organisatie

 • Er wordt gespeeld in de speelsterkte 5/6/7, 7, 7/8, 8 en 9 of een combinatie hiervan.
 • De teams worden ingeschreven door de desbetreffende tennisvereniging met opgave van de naam, adres en gsm-nummer en emailadres van de teamcaptain.
 • Bij opgave speelsterkte van alle spelers opgeven volgens huidige speelsterkte.
 • De klasse van de speelsterkte van het team wordt bij inschrijving door de coördinaten bepaald.
 • Een team bestaat uit tenminste 6 personen, 3 dames en 3 heren.
 • Spelers(-sters) mogen niet in een lagere speelsterkte deelnemen dan de indeling aangeeft.
 • Invallen vanuit een hoger team is alleen toegestaan indien de desbetreffende speler(-ster) een gelijke speelsterkte heeft waarvoor deze invalt.
 • Het secretariaat en de wedstrijdleiding is in handen van LTC de Kemphanen
 • Per team wordt een inschrijfgeld van  € 17,50 gevraagd, te voldoen door de vereniging of team op rekeningnummer   NL66RABO0143480103  t.n.v. wintercompetitie clubnaam en aantal teams
 • De thuisspelende vereniging zorgt voor:
  – Twee verlichte banen
  –  Verwarmde kantine met douche gelegenheid.
  –  3 stuks goede tennisballen per baan.
 • Door de organisatie worden de teams in poules ingedeeld en wordt een wedstrijdschema opgesteld. Afwijking van dit schema is uitsluitend mogelijk in overleg tussen de twee teamcaptains en met goedkeuring van het bestuur van het thuisspelende team i.v.m. de beschikbaarheid van de banen.

Wedstrijden

 • Het is niet geoorloofd de speelavonden aan te vangen met minder dan 3 dames en 3 heren.(Gezelligheid en teamgeest).
 • Bij blessures tijdens de wedstrijd wordt er in overleg tussen de teamcaptains besloten hoe het verdere verloop van de speelavond is en hoe de uitslagen op het formulier worden genoteerd.
 • Per wedstrijdavond worden de volgende wedstrijden in onderstaande volgorde gespeeld, tenzij de teamcaptains anders overeenkomen;
  – 19.30 – 20.20 1 damesdubbel en 1 herendubbel
  – 20.20 – 21.10 2 mixdubbel
  – 21.10  – 22.00 1 damesdubbel en 1 herendubbel
 • Aanvang wedstrijden 19.30 uur, aanwezig 19.15 uur.
 • Iedere wedstrijd heeft een speeltijd van 50 minuten incl. 5 minuten inspeeltijd/rust.
 • De teamcaptain van de thuisspelende vereniging zorgt voor het bijhouden van de tijd door een klok (wekker) met belsignaal voor “einde wedstrijd”.
 • Tussen de partijen 5 minuten rust/inspeeltijd.
 • Per partij worden de games doorgeteld ( er wordt dus niet in sets gespeeld).
 • Einde van de wedstrijd is indien een van beide teams binnen de maximale speelduur van 50 minuten een gamestand van;
  –  een van de teams 12 games bereikt heeft, met een minimum verschil van 2 games
  –  bij een stand van 11 – 11.
 • De gamestand bij het belsignaal “einde wedstrijd” is bepalend. Een gedeeltelijk gespeelde game telt niet mee.
 • Puntentelling per partij;
  – winst, met een verschil van minimaal 2 gamepunten in voordeel = 2 punten
  – gelijk, of 1 gamepunt verschil = ieder 1 punt
  – verlies (> 1 gamepunt verschil) = 0 punten.
 • Bepaling poulewinnaar.
 • Bepaald aan de hand van het totaal van alle partijpunten voor en tegen over alle speelavonden.
  1) punten voor
  2) indien gelijk, punten voor minus punten tegen.

Afgelasting/onderbreking

 • De beslissing voor een gehele afgelasting van een wedstrijd van een wedstrijdavond wegens weersomstandigheden moet door de captain van  het thuis spelende team worden genomen en uiterlijk om 18.30 uur van de desbetreffende speeldag aan de teamcaptain van de tegenstander worden doorgegeven.
 • Onderbreking van de partij;
 • Indien meer dan een half uur van de partijspeeltijd (= 50 minuten) gespeeld is voor onderbreking of door te late aanvang vanwege weersomstandigheden, dan stand opmaken. Wisselen op tijd volgens schema, een wedstrijd wordt niet geheel of gedeeltelijk verschoven naar het volgend uur.
 • Op het einde van de avond de balans van de totale wedstrijddag opmaken;
 • meer dan de helft van het aantal partijen gespeeld, dan is de totale wedstrijd geldig. In onderling overleg beslissen over het inhalen van de niet-gespeelde partijen. Indien minder dan de helft van het aantal partijen is gespeeld dan wedstrijd inhalen en alle partijen totaal overspelen.

Secretariaat/wedstrijdformulieren

 • Binnen 3 dagen na de speeldag moet een ingevuld en eventueel ondertekend wedstrijdformulier  worden opgestuurd naar het secretariaat; kan ook per e-mail.
 • Bij afgelasting doorgeven aan wedstrijdsecretariaat en clubleiding  wanneer wedstrijd wordt ingehaald, i.v.m verdere planning.
 • Het secretariaat wordt gevoerd door;
  Carla Huijbregts, Schepersweijer 3A, 5541 NN Reusel
  emailadres: Carlahuijbregts01@hotmail.com
  gsm-nummer: 06-10963905

Finale weekend

 • Alle deelnemende teams worden verwacht op het afsluitende finale-weekend
 • Op het finale-weekend mogen uitsluitend diegenen deelnemen die ook aan de competitiedagen hebben deelgenomen.

Algemeen

Voor die punten waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de toernooicommissie