Wanneer zijn de banen bespeelbaar?

Bij (mot)regen

Bij lichte en motregen mag er gewoon getennist worden, de speeleigenschap verandert hierdoor wel. Blijven spelen op een natte en/of gladde ondergrond is op eigen risico!
Bij harde regen is het advies om te stoppen met tennissen. Als er plassen ontstaan is tennis niet meer mogelijk en moet je de baan verlaten.
Als er plassen ontstaan door overvloedige regenval of vanwege een bevroren ondergrond dan is tennissen niet toegestaan.
De banen mogen weer betreden worden als ze droog zijn, dat betekent dat er geen verzadigde plekken meer zichtbaar zijn.

Tijdens vorst en sneeuw gelden er speciale regels voor het bespelen van de kunstgrasbanen.

Vorst

Zogenaamde “droge” vorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de speeleigenschappen van het veld. Er kan dan gewoon gespeeld worden. Bij nog lagere temperaturen veranderen de eigenschappen van het veld, verharden de vezels en worden deze gevoeliger voor schade. Bij zeer strenge vorst, dat wil zeggen beneden 15 graden onder nul, is het gebruik van de banen dan ook af te raden. Maar wie wil dan nog?
Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (door regen of smeltende sneeuw) of nat wordt (door ijzel) bevat de bovenlaag veel vocht dat bevriest. Op dat moment is het oppervlak glad door ijsvorming en daarom onbespeelbaar.

Sneeuw

Wanneer de baan bedekt is met sneeuw mag die niet betreden worden. Het weghalen van sneeuw veroorzaakt schade en is daarom niet toegestaan.

Opdooi

Bij het invallen van de dooi na de vorstperiode mogen we niet de baan op. Dan is namelijk de bovenlaag vaak al ontdooid, terwijl de vorst nog wel dieper in de grond zit. Bij kunstgrasbanen veroorzaak je bij het bespelen niet te herstellen kuilen in de laag direct onder het kunstgras. In de praktijk zal enkele dagen nadat de dooi is ingevallen op de banen gespeeld kunnen worden.