Privacy verklaring

Tennis Op de Biest TOB

TOB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze verklaring. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die je als lid vrijwillig hebt verstrekt. Voor minder jarigen hebben de ouders/voogd dit gedaan.

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • naam                      
 • adres      
 • geboortedatum
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mail adres    

De gegevens worden gebruikt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van uw contributie en betalingen.
 • Informatieverstrekking over (sport) activiteiten, trainingen of andere evenementen binnen de vereniging.
 • Informatie over taakindeling binnen bestuur en commissies
 • TOB gebruikt foto’s waarop deelnemers aan algemene of sportieve activiteiten herkenbaar in beeld zijn, enkel voor het verenigingsarchief en promotionele doeleinden op eigen media. Van minderjarigen worden door TOB enkel overzichtsfoto’s maar geen portret of persoonlijke foto’s gepubliceerd. Indien een lid meld, hier bezwaar tegen te hebben, wordt dit geregistreerd en geaccepteerd.  
 • TOB verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.  
 • TOB deelt uw persoonsgegevens alleen met leden en vrijwilligers van TOB voor contactmomenten, nooit met derden voor commerciële doeleinden.  

Bewaren van de gegevens:

TOB zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens kunnen echter langer bewaard blijven i.v.m. de historische waarde voor TOB, zoals jubilea. Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en alleen te gebruiken door degene die daarvoor bevoegd zijn.

Beveiliging

TOB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via tennisopdebiest@gmail.com.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tennisopdebiest@gmail.com.