Lidmaatschap

Je kunt op elk moment lid worden van TOB. Als je wilt kun je eerst een paar keer vrij tennissen om te kijken of het je bevalt. Daarna bepaal je of je lid wordt van TOB en dan betaal je contributie voor je lidmaatschap.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen (30 september) en kan niet tussentijds worden opgezegd. Als je wilt opzeggen, doe dat schriftelijk voor 1 september bij het secretariaat van de vereniging.

Geef nieuw lidmaatschap (inschrijfformulier) of wijzigingen in je adres of andere gegevens schriftelijk door aan het Secretariaat van de vereniging. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je bij een van de bestuursleden terecht.

Contributie

  • jeugdleden tot en met 17 jaar € 45,00
  • seniorleden (18 jaar en ouder) € 90,00
  • rustende leden € 12,50
  • zomerlidmaatschap (juli t/m sept.)
    – senioren € 45,00
    – junioren € 22,50

Daarnaast geldt een gezinskorting: vanaf het 3e lid € 12,50 korting.

De contributie wordt voor het volgende seizoen vastgesteld door het bestuur. Bij aanmelding in het lopende jaar wordt de contributie naar rato berekend.

Sleutel

De banen zijn afgesloten om schade te voorkomen. Als lid krijg je een sleutel in bruikleen waarvoor €10,- borg wordt berekend. Deze wordt terugbetaald bij inlevering van de sleutel bij beëindiging van het lidmaatschap.

Oud papier en onderhoud

We bemannen maandelijks de oud papier container in het dorp. De opbrengst komt ten goede aan de tennislessen voor de jeugd.

We zijn eigenaar van ons eenvoudige maar gezellige en functionele “Palace” en doen het onderhoud zo veel mogelijk zelf. Zowel bij het oud papier als bij het onderhoud verwachten wij van onze leden een bijdrage naar kunnen.